Real Pagerank Calculator - Počítadlo vnitřního pageranku

<? Real Pagerank Calculator ?>          // Počítadlo vnitřního pageranku

Tento web se zabývá SEO optimalizací, vyhledávači a algoritmy vyhledávacích strojů.

Google pagerank

Google pagerank je jedno z měřítek kvality webu u populárního vyhledávače Google.com. Reálný google pagerank pravděpodobně nabývá hodnot od 0.15 až po miliony, ale nikdo to s jistotou neví.
Předpokládá se, že hodnota 0.15 odpovídá stránce, na kterou nevede vůbec žádný odkaz. Je možné, že google takové stránky vůbec neindexuje, což vyplývá hlavně z logiky, že pokud na ni neexistuje odkaz, jen těžko ji může najít.
1.00 je pravděpodobně průměr všech stránek dohromady, některé stránky mají méně, některé více, podle toho na jakou stránku se hodně odkazuje.
Platí úměra, že čím více odkazů na danou stránku vede (a čím jsou kvalitnější = čím větší mají pagerank), tím větší má stránka pagerank. Každá stránka zvlášt má svůj vlastní pagerank. Každá stránka předává svůj pagerank všem stránkám, na které odkazuje. Tím se utváří smyčka, každý web dostává pagerank pomocí příchozích odkazů (income links) a pagerank předává pomocí odchozích odkazů (outcome links). Když se vše znovu přepočítá, pagerank jednotlivých stránek se upřesní. Čím více výpočtů, tím přesnější výsledky. Toto lze vyjádřit následujícím vzorcem.

Teoretický vzorec pro výpočet pageranku

Pro výpočet reálného pageranku v Pagerank kalkulátoru je použit teoretický vzorec:


PR(A) = (1-d) + d * ( PR T1 / C T1 + ... + PR Tn / CTn )


někde se uvádí vzorec:

PR(A) = (1-d)/m + d * ( PR T1 / C T1 + ... + PR Tn / CTn )


Vysvětlení:
d je konstanta (tzv. dampening faktor), pravděpodobně nastavená na 0,85
m je celkový počet zaindexovaných stránek (jen ve druhém vzorci)
CTn je počet odkazů vedoucích ze stránky Tn
PRTn je pagerank stránky Tn
T1 až Tn jsou stránky odkazující na stránku A


Druhý vzorec vrací pravděpodobnost, jakou má naprosto náhodný klikač šanci se přes internet proklikat právě na danou stránku - prakticky nulovou. U druhého vzorce je tedy součet všech pageranků všech webů 1. Pravděpodobnost, že se dostanete na libovolnou stránku je 1.
Oba vzorce znamenají vlastně totéž, ale první vzorec vrací přívětivější čísla. U prvního vzorce platí, že průměrný pagerank všech webů je 1.
Jestli google používá první, druhý nebo úplně jiný vzorec je otázkou, na kterou dokáže odpovědět jen několik vyvolených.

GTPR = Google Toolbar PageRank

Google Toolbar Pagerank je odvozenina od reálného pageranku.
Zjišťuje se obvykle pomocí Google Toolbaru, podrobněji o GTPT zde.
Copyright © 2005-2024 Pagerank by Zdeněk Hejl. Reklama zde. Your ad here.